Για την Γιορτή Μήλου 2013

Η Χρυσή Αυγή στηρίζει με κάθε τρόπο την πρωτογενή παραγωγή γιατί την θεωρεί την κύρια πηγή εσόδων ενός Εθνικού κράτους. Στόχος μας είναι να αποτελέσει σύντομα τον μοχλό ανάπτυξης και εξόδου της Πατρίδος μας από την κρίση. Μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος με υγιή στοιχεία που θα δώσουν στην πρωτογενή παραγωγή την δύναμη να υποστηρίξει την εργασία νέων Ελλήνων που θέλουν να επιστρέψουν στην καλλιέργεια της Γης.

Φέτος επιλέξτε Έλληνες εργάτες να δουλέψουν στην Γη σας! Το έχει ανάγκη η Πατρίδα!